Stowarzyszenia ‚Projekt dziesiątka’, ‚Tęcza’, ‚Cztery Łapy’ oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju otrzymały dotację z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji na rok 2011.

Zarządzeniem prezydenta miasta następujące stowarzyszenia otrzymały dotację:

Stowarzyszenie ‚Projekt dziesiątka’ w Jastrzębiu-Zdroju – organizacja ‚Konkursu fotograficznego Jastrzębie-Zdrój – nie tylko zdrój’, kwota 2 740zł,

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodzin ‚Tęcza’ w Jastrzębiu
-Zdroju – organizacja pleneru integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ‚Dobre graffiti’, kwota 3 475zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych ‚Cztery Łapy’ w Jastrzębiu-Zdroju
– organizacja konkursu plastyczno-fotograficznego ‚Mój zwierzak’, kwota 1 235zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju
– organizacja zadania pn. ‚Muzyczne inspiracje – warsztaty edukacyjne’, kwota 3 000zł.

Łącznie na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji przez organizacje pozarządowe przyznano kwotę w wysokości 10 450 złotych.