30 czerwca zastępca prezydenta miasta Krzysztof Baradziej odebrał w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach puchar dla Jastrzębia-Zdroju, za zajęcie I miejsca w woj. śląskim w XVII Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Turniej ten na przełomie maja i czerwca odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Wojewódzka Komisja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich przy Zarządzie Śląskiego TKKF w Katowicach informuje, że udział Waszego miasta w tegorocznej XVII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011 zakończył się sukcesem poprzez zajęcie I miejsca w V Grupie startujących Miast i Gmin na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo takie słowa usłyszał zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej podczas uroczystego spotkania od śląskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. TKKF za zajęcia pierwszego miejsca ufundował miastu 2 500 zł na zakup sprzętu sportowego.

Spotkanie podsumowujące XVII edycję ‚Sportowego Turnieju Miast i Gmin’ Województwa Śląskiego odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim  w Katowicach.

Celem głównym imprezy, która w naszym mieście trwała od 26 maja do 1 czerwca była aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie i nie prowadzą aktywnego fizycznie trybu życia.
Na uzyskanie przez Jastrzębie-Zdrój tak dobrego wyniku złożyły się trzy czynniki: udział środków wydatkowanych na kulturę fizyczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ilościowy udział mieszkańców w imprezach sportowych podczas turnieju i liczba uczestników próby testu Coopera (bieg ciągły w czasie 12 minut). 

Organizatorem imprezy w naszym mieście był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.