30 czerwca w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia dyrektorom szkół i placówek oświatowych aktów powierzenia stanowisk na kolejną kadencję. Prezydent miasta Marian Janecki wręczył akty powierzenia stanowiska 11 osobom, które w dniach 13-15 czerwca przystąpiły do konkursów na stanowiska dyrektorów.

Dyrektorami zostali:

Publiczne Przedszkole Nr 2 (pani Dorota Szcząchor)
Publiczne Przedszkole Nr 6 (pani Bożena Adamusińska)
Publiczne Przedszkole Nr 8 (pani Barbara Matusiak)
Publiczne Przedszkole Nr 14 z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym (pani Katarzyna Bonk)
Publiczne Przedszkole Nr 18 (pani Iwona Kolekta)
Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci (pani Joanna Łodzińska-Czoch)
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego (pani Maria Mazurek)
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. prof. R. Ranoszka (pani Barbara Jędrzejczyk-Masłowska)
Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. dra Mikołaja Witczaka (pani Lucyna Penar-Pękała)
Zespół Szkół Zawodowych (pani Barbara Tetla-Gruszczyk)
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (pan Włodzimierz Madej)

Wszyscy wyżej wymienieni rozpoczynają kolejną kadencję na stanowisku dyrektora kierowanej przez siebie szkoły i placówki. Byli oni jedynymi kandydatami, którzy zgłosili się w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursach, zamieszczone na stronie internetowej miasta.