Od 1 do 8 lipca trwać będą konsultacje projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Opinie należy składać na piśmie do 8 lipca 2011 roku w kancelarii (pok. 020) Urzędu Miasta. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

Szczegółowe informacje