Od 1 lipca obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG-1. Osoby fizyczne, rozpoczynające działalność gospodarczą mogą zarejestrować działalność gospodarczą bezpośrednio na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl).

Wszystkie sprawy tak jak dotychczas można także załatwiać na Sali Obsługi Interesanta Urzędu Miasta (stanowisko nr1).

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której organem ewidencyjnym jest minister gospodarki. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania.

Przedsiębiorcy wpisani do tej pory w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój zostaną przeniesieni z urzędu do CEIDG do końca bieżącego roku.