8 lipca władze miasta przekazały  uroczyście Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 zakupioną aparaturę medyczną wartą niespełna 90 000 zł. Szpital wzbogacił się o fiberoskop przenośny ze źródłem światła i dodatkowym wyposażeniem oraz wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne DIAGNOSTIM MDD-501 z wyposażeniem.

Zawsze kiedy przekazujemy sprzęt, imponuje mi ta niesamowita technologia, która w dzisiejszych czasach opanowała sprzęt medyczny. Tak małe urządzenia, a potrafią tak wiele dobrego zrobić – powiedział podczas przekazania sprzętu prezydent miasta Marian Janecki.

Fiberoskop przenośny ze źródłem światła i dodatkowym wyposażeniem zakupiono za kwotę 48 641,32 zł. – Jest to wysokiej klasy urządzenie medyczne, umożliwiające optyczną wizualizację górnych dróg oddechowych i dostęp terapeutyczny do m.in. krtani i tchawicy. Fiberoskop wprowadzany jest przez jamę ustną lub nosową w przypadku istnienia wskazań do podjęcia zabiegu leczniczego – wyjaśnił Jarosław Mamak, lekarz zarządzający oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS nr 2. Urządzenie służy także do przeprowadzania standardowej lub trudnej intubacji dotchawiczej drogą przeznosową lub doustną u pacjentów świadomych  i znieczulonych.

 Dodatkowo szpital otrzymał wielofunkcyjne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne DIAGNOSTIM MDD-501 z wyposażeniem za kwotę 40 824,00 zł. Jest to nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie przeznaczone do diagnostyki i terapii serca z wykorzystaniem nieinwazyjnej stymulacji elektrycznej prowadzonej drogą przezprzełykową lub przezskórną.

Wykorzystywane jest przede wszystkim w ośrodkach kardiologicznych, wykazując następujące możliwości funkcjonalne: realizacja wszystkich znanych nieinwazyjnych funkcji stymulacyjnych stosowanych w pracowni elektrofizjologii nieinwazyjnej dla ustalania podłoża zaburzeń rytmu serca, wykonywanie wieńcowych testów stymulacyjnych w trakcie badań przesiewowych populacji zagrożonej, niwelowanie częstoskurczów nadkomorowych i trzepotania przedsionków serca w izbach przyjęć, pracowniach diagnostycznych oraz na oddziałach i w klinikach kardiologicznych, możliwość prowadzenia badania w każdych warunkach (np. przy łóżku pacjenta) – szczegółowo wyjaśnił Henryk Sobocik, lekarz zarządzający oddziałem Kardiologiczno-Wewnętrznym WSS nr 2.