13 czerwca na zlecenie Urzędu Miasta pobrane zostały próby wody ze źródeł zlokalizowanych na terenie Jastrzębia-Zdroju, które poddano analizie pod względem przydatności do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim orzekł co następuje:
– woda pobrana ze źródła przy ul. Podhalańskiej w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
– woda pobrana ze źródła przy ul. Cieszyńskiej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu,
– woda pobrana ze źródła przy ul. Młyńskiej w badanym zakresie nic spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli,
– woda pobrana ze źródła przy ul. Północnej w badanym zakresie nie spełnia wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na niski odczyn i ponadnormatywną zawartość manganu.