6 lipca 2011 r. akcje JSW zadebiutowały na warszawskiej giełdzie osiągając ponad 3-proc. wzrost notowań na otwarciu. Debiut ma jednak szczególnie znaczenie dla pracowników spółki, był bowiem ostatnim warunkiem uruchamiającym procedurę przekazywania darmowych akcji.

Przewiduje się,  że w końcu  lipca lub na początku sierpnia  br.  zostanie opublikowana lista pracowników, którym przysługują akcje. Zarząd wspólnie ze związkami zawodowymi wypracuje szczegółową listę przydziału, tj. ile komu zostanie przekazanych akcji. Czynnikiem decydującym o tym, kto ile dostanie jest staż pracy w JSW.
Kiedy będzie już znana liczba akcji przypadająca dla każdego pracownika, rozpocznie się proces podpisywania umów nieodpłatnego udostępniania akcji z pracownikami.

Do prowadzenia tego procesu został wybrany Dom Maklerski PKO BP, który będzie prowadził obsługę w swoich placówkach i dodatkowo wyznaczonych na trenie JSW S.A. lokalizacjach. Akcje będą wydawane od początku października, a więc 3 miesiące po dniu sprzedaży przez Skarb Państwa pierwszych akcji JSW. Akcje będą wydawane najpóźniej do dnia przypadającego 27 miesięcy po dniu sprzedaży przez Skarb Państwa pierwszych akcji JSW, czyli będzie to początek października 2013 r. O dokładnych datach, w których będzie można zawierać umowy, JSW poinformujemy niezwłocznie.

Po upływie 27 miesięcy od dnia sprzedaży pierwszych akcji JSW przez Skarb Państwa, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji JSW na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wygaśnie! Nie będzie można się odwoływać, ani składać żadnych reklamacji! Tę kwestię jasno reguluje ustawa i nie ma od tego odstępstw!

Inf. JSW S.A.