Od 1 do 8 lipca prowadzone były konsultacje, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przebieg konsultacji