Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej gościł w poniedziałek w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tam też odbyło się spotkanie rektora, władz miasta oraz prezesa JSW.

Spotykamy się, by omówić nowe wyzwania, jakimi niewątpliwie są nowe kierunki studiów, studiów podyplomowych oraz kursów – tak cel przybycia do Jastrzębia wyjaśniał rektor Antoni Tajduś.  

Chcemy, by Jastrzębska Spółka Węglowa jako największy pracodawca miał najlepiej wykształconych studentów, pochodzących właśnie z Akademii Górniczo-Hutniczej – dodał rektor.
Podczas spotkania omówiono otwarcie takich kierunków jak:  energetyka, z uwzględnieniem studiów nad źródłami energii odnawialnej, inżynieria środowiska, ochrona środowiska oraz powrót informatyki.
 – Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozwoju ośrodka w Jastrzębiu-Zdroju. Dlatego też planujemy powiększenie oferty poprzez otwarcie nowych kierunków – zaznaczył rektor AGH.

W spotkaniu wzięli udział  m.in. prezydent miasta Marian Janecki, pełnomocnik prezydenta ds. oświat i polityki społecznej Franciszek Piksa, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski oraz kierownik ZOD w Jastrzębiu-Zdroju Stanisław Nawrat.