W czwartek 21 lipca w sali sesyjnej  Urzędu Miasta  odbędzie się szkolenie z tematyki specyfiki mikroprojektu transgranicznego i podstawowych zasad Funduszu Mikroprojektów oraz przygotowania wniosku projektowego (strona merytoryczna, budżet, kwalifikowalność wydatków itp.).

Spotkanie potrwa od godz. 10.00 do 15.00

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ -Zarządzający Funduszem Mikroprojektów  oraz Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa nie później niż na 1 dzień przed szkoleniem, poprzez przesłanie do Biura Stowarzyszenia wypełnionej karty zgłoszenia, która znajduje się w załączeniu.
Od 25 kwietnia 2008r. trwa ciągły nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów).

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na ósmym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (grudzień br.), upływa z dniem 16.09.2011 br. o godz. 14.00. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi dokumentami programowymi, które są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresami: www.olza.pl oraz www.euregio-teschinensis.org.
Przypominamy, że prowadzone są także indywidualne konsultacje dla Wnioskodawców (po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. 033 857 87 20 lub e-mail biuro@olza.pl).