Do 20 lipca w Urzędzie Miasta można składać oferty konkursowe na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup  zagrożonych patologią społeczną.

Celem konkursu jest organizacja zajęć profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Zajęcia miałyby się odbyć od września do listopada 2011 roku.

Na realizację zadania przeznaczono 15 000 zł.