Na skrzyżowaniu ulic: Al. Piłsudskiego – Pszczyńska i Rybnicka – Pszczyńska powstanie sygnalizacja świetlna. Obecnie firma, która wygrała przetarg, przygotowuje projekt organizacji ruchu.

Zakres zadania obejmuje: prace drogowe związane z nawierzchniami dróg, prace związane z chodnikami, prace kanalizacyjne, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, roboty ziemne elektryczne, roboty montażowe elektryczne związane z budową masztów sygnalizacji świetlnej oraz roboty związane z wykonaniem pętli indukcyjnych.

Prace pochłoną prawie 800 tys. zł.

Został też ogłoszony przetarg na wykonanie sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ul.: Świerczewskiego – Pszczyńska i Orla – Pszczyńska. Oferty można składać do 26 lipca.

Pieniądze na wykonanie sygnalizacji pochodzą z JSW S.A.

– Pokrycie kosztów budowy sygnalizacji było jednym z warunków wydania pozwolenia na budowę szybu w Bziu, gdyż to właśnie tymi ulicami odbywa się wywóz kamienia na zwałowiska. Ponadto światła zwłaszcza na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej i Rybnickiej powinny usprawnić ruch, bo kiedy zmiana w kopalni Zofiówka kończy pracę, tworzą się tutaj korki – mówi prezydent miasta Marian Janecki.