22 lipca w Chorzowie odbędą się warsztaty nt. rozliczania projektów w ramach Poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Organizatorem warsztatów jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Podczas warsztatów będzie można poznać wniosek przedsiębiorcy o płatność dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o płatność w systemie elektronicznym, a także dowiedzieć, jakie załączniki i dokumenty są potrzebne by rozliczyć projekt,

Aby wziąć udział w warsztatach, należy pobrać kartę zgłoszeniową ze strony www.scp-slask.pl i przesłać ją na adres: warsztaty@scp-slask.pl

Warsztaty odbędą się w: Śląskim Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, Chorzów.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone drogą mailową.