Na wniosek radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz Wspólnota Samorządowa, w środę, 27 lipca, odbędzie się XII sesja nadzwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór komisji uchwał i wniosków.
3. Wystąpienie zaproszonych gości.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.