Podczas XI sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 26 lipca, Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Transport zbiorowy będzie realizowany na następujących liniach komunikacyjnych:
a) Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój przez Czyżowice, Gorzyce, Łaziska, Godów, Gołkowice;
b) Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój przez Turzę Śląską, Podbucze, Krostoszowice, Skrzyszów (strefa gospodarcza)
c) Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój przez Skrzyszów, Krostoszowice, Godów, Skrbeńsko, Gołkowice

12 lipca starosta wodzisławski zwrócił się do prezydenta miasta z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia przez Radę Miasta uchwały pozwalającej na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Miastem Jastrzębie-Zdrój, dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z uwagi na likwidację połączeń komunikacyjnych realizowanych dotąd na terenie Godowa i Gorzyc przez PKS Rybnik. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem komunikacji na liniach przekraczających obszar powiatu jest powiat, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia pomiędzy powiatami.