Zakończyły się prace związane z przebudową przedszkola nr 12 w Ruptawie. Odbiór budynku nastąpił w czwartek, 28 lipca.

Zakres robót obejmował m.in.:
– dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów,
– przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, ocieplenie i tynkowanie,
– modernizację kuchni i przeniesienie jej z I piętra na parter budynku,
– dobudowę nowej kubatury (plomby),
– termomodernizację budynku,
– wykonanie nowych przyłączy do budynku przedszkola,
– wykonanie zewnętrznej windy,
– wykonanie zagospodarowania terenu,
– wykonanie oświetlenia wokół budynku,
– wykonanie kotwienia i zabezpieczenia budynku przed wpływami 4 kat. szkód górniczych.