Rozpoczęła się V edycja konkursu ‚Teraz Polska Promocja’ na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. Na laureatów czekają  trzy nagrody główne o  łącznej wartości 15 000zł, a także pieniężne nagrody specjalne ufundowane przez partnerów i współorganizatorów konkursu. Fragmenty nagrodzonych prac zostaną opublikowane w e-book’u ‚Teraz Polska Promocja, tom III.’

Konkurs organizowany jest przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego przy współudziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rynku Rolnego. Patronat honorowy nad projektem objęli szefowie następujących resortów: MNiSW,MG, MRiRW, MRR, MSiT, oraz Narodowy Bank Polski.

Prace dotyczące szeroko rozumianej promocji Polski należy wysyłać w terminie do 15.10.2011r. na adres Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego ‚Teraz Polska’ (ul.Górskiego1,00-033 Warszawa) z dopiskiem: konkurs ‚Teraz Polska Promocja’.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.terazpolska.pl