Zakończyła się przebudowa ulicy Bednorza. Odbiór zadania nastąpił we wtorek, 9 sierpnia.

Prace polegały na przebudowie ulicy wraz z budową chodnika oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej, a także przebudowie linii kablowej oraz zabezpieczeniu wodociągów i rurociągu wody przemysłowej.

Roboty kosztowały około 1 mln zł.