Przy 12 głosach za i 4 wstrzymujących się Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. XIII sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość, odbyła się 8 sierpnia.

W uzasadnieniu czytamy: ‚Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych zainteresowani są pełną własnością zajmowanych mieszkań, łącznie z nieruchomościami gruntowymi, o czym świadczy obszerna korespondencja m.in. Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz liczne spotkania w tym temacie.

W związku z tym Spółdzielnie chcą skorzystać z przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Spółdzielnie, jako osoby prawne, w niniejszej sprawie reprezentują interesy członków i podjęcie przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały o udzieleniu bonifikat umożliwiłoby przekształcenie prawa do nieruchomości gruntowych na jednakowych zasadach dla wszystkich członków spółdzielni.’