Od 4 do 18 sierpnia kluby sportowe mogą składać wnioski o dotację celową na realizację zadania własnego miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

O dotację może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ma siedzibę i prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn.

Wnioski należy składać:

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
Parter, budynek A, pok. 020.
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój