Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasza do udziału w projekcie, w ramach którego przedstawiciele organizacji pozarządowych dowiedzą się, jak skutecznie promować swoje przedsięwzięcia. W projekcie może wziąć udział 15 organizacji z regionu.

Bolączką wielu stowarzyszeń i fundacji jest niska skuteczność w informowaniu o swojej działalności.  To czasem rodzi frustrację związaną z tym, że wiele ważnych inicjatyw przechodzi bez echa. Stąd pomysł, by zorganizować szkolenia prowadzone przez osoby związane ze światem reklamy i mediów, posiadające doświadczenie w prowadzeniu efektywnych kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz docieraniu do wybranych grup odbiorców.

Uczestnicy przygotowywanych przez CRIS szkoleń zdobędą wiedzę na temat promocji swoich organizacji, współpracy z mediami i planowania kampanii społecznych. Co więcej, obmyślone przez nich kampanie zostaną zrealizowane. Pierwsza, jeszcze w tym roku, będzie promowała wolontariat wśród rybnickich studentów. Druga, w przyszłym roku, będzie dotyczyła inicjatywy lokalnej.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wytypowanie 2 osób, odpowiedzialnych za sferę promocyjno-informacyjną w organizacji i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Każda z tych osób weźmie udział w trzech spotkaniach warsztatowych. Pierwszy cykl szkoleniowy rozpocznie się pod koniec września.

Dodatkowym atutem udziału w projekcie będzie możliwość zaistnienia na portalu rybnik.com.pl, który patronuje przedsięwzięciu i będzie informował o uczestniczących w projekcie organizacjach w specjalnej rubryce. Uczestnicy projektu będą także mieli możliwość promowania swoich organizacji w trakcie cyklicznych fiest, festiwali NGO czy stoisk promocyjnych prowadzonych przez CRIS.

W ramach projektu zapewnione także będzie bezpłatne doradztwo w zakresie promocji oraz wolontariatu.

Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2011 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy kierować na adres: sonia.lenarczyk@cris.org.pl

, tel. 32 739 55 12 wew. 107

 

Projekt ‚Jest NGO – musi być głośno’ jest finansowany ze Środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich