Motto ‚Zachowaj Trzeźwy Umysł ‚, już czwarty rok z rzędu,  przyświecało akcji zorganizowanej w okresie letniego wypoczynku w Zespole Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

Promowanie wśród dzieci i młodzieży konstruktywnego spędzania czasu wolnego, jako alternatywy do zachowań destrukcyjnych, pobudzanie w nich aktywności i inicjatywy nie od dziś przyświeca działaniom wychowawczym podejmowanym w tej placówce . I tym razem było nie inaczej. W dniach od 8 do 12 sierpnia 2011r. nauczyciele-wychowawcy przygotowali dla uczniów szereg atrakcji- zaprosili ich do udziału w spartakiadzie integracyjnej, konkursie plastycznym ‚Mój sposób na nudę’,  rozgrywkach ‚Mistrz dobrego wychowania’. Wiele emocji wzbudził wśród uczniów udział w kontroli drogowej przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, podczas której mieli za zadanie wręczać zatrzymanym kierowcom ulotki profilaktyczne promujące trzeźwość. 

 Akcji tej towarzyszyły również warsztaty artystyczne,  w czasie których  dzieci i młodzież zgłębiały tajniki wyplatania torebek i koszyków z papierowej wikliny, zdobienia przedmiotów techniką decoupage, projektowania biżuterii.  W  trakcie tego tygodnia uczniowie zostali zaproszeni również do udziału w zajęciach edukacyjnych pod hasłem ‚Mam trzeźwy umysł’,  promujących troskę o własne bezpieczeństwo i wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym związaną z umiejętnym korzystaniem z komputera i Internetu. Na zakończenie akcji grupa dziewcząt i chłopców zaprosiła swoich rówieśników do obejrzenia teatrzyków profilaktycznych ‚Krótka historia o Czerwonym Kapturku’ I Baba Jaga radzi’ w ich własnym wykonaniu. Widownia przyjęła przygotowane spektakle entuzjastycznie i gromkimi brawami nagrodziła trud młodych aktorów. Nad całą akcją czuwała, jak zwykle, pani Lucyna Różek, która współpracując z miejskimi służbami mundurowymi i harcerzami organizuje działania w ramach ZTU, przez co pozyskuje dyplomy uznania i certyfikaty dla uczestników i naszej szkoły.

Coroczne powodzenia akcji przekonuje jej organizatorów o  sensie tego typu działań i daje zapał do podejmowania następnych wyzwań.