Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach, informuje, że w dniach: 01.09.-10.09.2011r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów.

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 m. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np.: na polach, łąkach, na terenach ogrodów działkowych, a nawet w parkach.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców  o nie podnoszenie szczepionek z ziemi, gdyż  lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takich  kostek.

Jednocześnie informuje, że:
– w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością szczepionki należy bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce i  skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką zdrowia,
– przez okres dwóch  tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt  domowych na tereny niezabudowane.

Wszelkich dodatkowych informacji w w/w sprawie udzielać będą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów :  609-16-14, 609-16-15 (tel/fax).