Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych ‚Wzrastaj’ otrzyma z budżetu miasta dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną ‚Profilaktyka-Pozytywnie’.

Zarządzeniem prezydenta miasta stowarzyszenie otrzyma dotację w kwocie 14 994,00 zł.