Projekt ‚Z Pyzą na polskich dróżkach’ dobiegł końca. 26 sierpnia w ‚Masnówce’ odbył się wielki finał i tam też można było po raz ostatni spotkać się z Pyzą.

Główną atrakcją imprezy była gra miejska-podchody, której scenariusz i dekoracje nawiązywały do podróży koleją przez poszczególne regiony Polski, a wykonywane zadania związane były z historią, tradycjami i elementami kulturowymi charakterystycznymi dla danego regionu. 
Dodatkowo podczas zabawy można było wziąć udział w pokazach multimedialnych, grach i zabawach ruchowych z wykorzystaniem tuneli i chusty Klanzy.

Zajęcia były przeznaczone zarówno dla uczestników całego projektu, jak i dla dzieci, które wcześniej zgłosiły chęć udziału w palcówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt ‚Z Pyzą na polskich dróżkach’ realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie z Biblioteką, dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój