Dobiegły końca prace budowlane związane z modernizacją ul. 11 Listopada (DW 937). Odbiór zadania nastąpił 31 sierpnia. Ulica została zmodernizowana na całej długości (1,13 km), tj. pomiędzy rondami: Zdrojowym i Sikorskiego. Zakres prac obejmował: przebudowę jezdni, budowę nowego i przebudowę istniejących chodników oraz ścieżki rowerowej. Oprócz tego przebudowano ul. Prostą z włączeniem do Al. Jana Pawła II i ul. Leśną, a także drogi dojazdowe do ul. 11 Listopada.

 

Wykonana została też kanalizacja deszczowa. – Najważniejsze było dla nas udrożnienie ruchu na ulicy, potem można było zająć się robotami wykończeniowymi. Dlatego też, już w połowie lipca cały odcinek ul. 11 Listopada był przejezdny. Z punktu widzenia całego regionu jest to bardzo ważna droga, prowadząca m.in. do autostrady A1 – powiedział podczas odbioru prezydent miasta Marian Janecki. Koszt modernizacji ulicy 11 Listopada, to ok. 5,74 mln zł., a dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyniesie około 3,92 mln zł., co daje 85% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja prowadzona była od marca 2010 roku.