31 sierpnia radni spotkali się na XIV sesji nadzwyczajnej, która została zwołana na wniosek prezydenta miasta. Podczas posiedzenia przegłosowano sześć projektów uchwał.

W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 4 sierpnia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaszła konieczność podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym obwody te winny być powołane do 4 września 2011 r. Niezbędna też była zmiana uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów. Zaproponowane zmiany mają jedynie charakter porządkowy i prowadzą do uaktualnienia opisów granic niektórych obwodów głosowania, a wynikają głównie z nadania nowych nazw ulicom oraz nowych numerów nieruchomościom. Oprócz tego radni przegłosowali uchwały w sprawach finansowych.