Od 1.09.2011 r. do 31.07.2012 r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju realizować będzie projekt ‚Osiągamy sukcesy w nauce’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2.

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom, którzy nie zawsze mają możliwy dostęp do dodatkowych usług edukacyjnych, którzy wymagają indywidualizacji pracy, dla których możliwość pracy w małej grupie jest szansą odkrycia swoich mocnych stron i wzrostu poczucia bezpieczeństwa.

Program  ‚Osiągamy sukcesy w nauce’ umożliwia bezpłatny dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Budżet projektu to ok. 150 tys. zł, za które to wzbogacimy placówkę w potrzebne pomoce dydaktyczne, zorganizujemy  zajęcia dodatkowe oraz zajęcia specjalistyczne.

W ramach projektu przewiduje się realizację 1050 godzin zajęć dodatkowych:
– dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego , w bloku matematyczno-przyrodniczym i w  kształceniu zintegrowanym;
– rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia:   zajęcia z języka angielskiego,  informatyki i zastosowania komputerów, matematyki, przyrody (z wykorzystaniem mikroskopu biomet), polonistyczne;
– rozwijających wiedzę i umiejętności w tym o charakterze     artystycznym i kulturowym:  ‚Kultura, sztuka, pasja’ oraz zajęcia w bloku historia i kultura europejska;
– o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierającym rozwój ucznia: dla uczniów zdolnych, zagrożonych dysleksją, nadpobudliwych psychoruchową.
Mam nadzieję, że aplikowanie do projektów unijnych i pozyskiwanie w ten sposób dodatkowych funduszy na rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły spotka się z ciepłym przyjęciem ze strony Rodziców.

inf. nad. SP4