Straż Miejska przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na realizację małej formy teatralnej o charakterze profilaktycznym.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec używek – alkoholu, papierosów, narkotyków i środków odurzających.
Poprzez sztukę młodzież ma możliwości wypowiedzenia się na temat uzależnień i ich konsekwencji. Samo przygotowanie się do spektaklu, uczestnictwo w przeglądzie da możliwość wypowiedzenia się i spojrzenia na problem używek przez pryzmat dotychczasowych doświadczeń i wiedzy. Udział pozwoli młodym ludziom na budowanie własnej wartości, rozwijanie zainteresowań oraz wpłynie na integrację wykonawców i uczniów z szkołą.

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie/dostarczenie czytelnie wypełnionego załącznika nr 1 (regulamin i załączniki dostępne poniżej) do dnia 30.09.2011r. na adres:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wydział Straż Miejska
Al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

lub wysłanie na adres: akaszak@um.jastrzebie.pl