‚Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej’ – takie ślubowanie przed prezydentem miasta Marianem Janeckim złożyli nauczyciele, którzy pozytywnie przeszli procedurę awansu zawodowego i uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.

Uroczyste ślubowanie oraz wręczenie aktów nadania stopnia odbyło się 9 września w Urzędzie Miasta.

To niezwykle ważne, jeśli chodzi o ścieżkę awansu zawodowego. Przed Wami możliwość uzyskania kolejnego stopnia – nauczyciela dyplomowanego. Zawód nauczyciela to nie tylko praca, musi to być także pasja, bo to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale też udzielanie wsparcia i pomocy uczniom – podkreślił prezydent Marian Janecki.

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony rokiem z pasją. Życzę, aby tej pasji nie zabrakło – dodał Andrzej Pawłowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 38 osób.