Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój we współpracy z Dyrektorem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się 26 września br. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, sala 129 budynek A (sala Rady Miasta) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, zainteresowanych aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej na rozwój własnych firm, a w szczególności planujących złożenie wniosku w ramach zbliżającego się konkursu 1.2.4 ‚Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić  formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 21.09.2011 br. faksem (32 743 91 61) lub mailem (na adres: zgloszenia@scp-slask.pl. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie www.scp-slask.pl.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

Szczegółowych informacji udzielają: Adriana Witkowska-Konieczny, Jolanta Kubica , Magdalena Hochbaum. Tel. (32) 743 91 65, (32) 743 91 67. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.

– 

Projekt  sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.