Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół nr 2 zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcjach krwiodawstwa w roku szkolnym 2011/2012. Pierwsza z akcji odbędzie się 27 września.

Harmonogram następnych akcji:

– 22 listopada 2011r.
– 24 stycznia 2012r.
– 27 marca 2012r.
– 29 maja 2012r.

Krew można oddać w auli szkoły przy ul. Poznańskiej 1 A w godzinach od 9.00 do 12.00.