Odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sybiraka. Jak co roku jastrzębianie oddali hołd ofiarom sowieckich zbrodni. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.30 przemarszem od bramy głównej cmentarza komunalnego pod pomnik, gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Podczas uroczystości głos zabrał prezydent miasta Marian Janecki, który w krótkiej mowie przypomniał o historii bohaterów walczących o niepodległość naszego kraju. Obchody przy symbolicznym obelisku zwieńczyły żołnierskie salwy honorowe.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele związków kombatanckich, władz miasta, zakładów pracy, służb mundurowych oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.