‚Bicie jest głupie. Jak mądrze kochać dziecko?’ – taki tytuł nosi trzyletni projekt edukacyjny dla rodziców, który realizowany będzie w siedmiu jastrzębskich szkołach. Uroczysta inauguracja odbyła się dziś w kinie ‚Centrum’.

Wspólnie mamy szansę wyposażyć dzieci w swoisty ‚Kompas wartości’, które każde z nich otrzyma, zaś ich rodziny od pierwszych dni włączyć w aktywną współpracę przy mądrym i spójnym wychowaniu – wyjaśniła Wioletta Cyrulik, koordynator projektu.

Gośćmi uroczystości byli m.in. prezydent miasta Marian Janecki oraz naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Andrzej Pawłowski, którzy wręczali przybyłym ‚pierwszakom’ oraz ich wychowawcom upominki oraz książki ufundowane przez Urząd Miasta. Natomiast przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Matusiak przekazał książki ufundowane przez Radę i Jastrzębską Spółkę Węglową.