Wszyscy którzy chcą poznać podstawy obsługi komputera i doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie mogą wziąć udział w wyjątkowych warsztatach ‚Złów pracę. Zajęcia w sieci’.

Zajęcia będą odbywać się w salach informatycznych jastrzębskich szkół. Uczniowie, pod okiem nauczycieli będą tłumaczyć i pokazywać jak wykorzystać program Word, Internet
i pocztę elektroniczną do szukania pracy. Każdy uczestnik będzie mógł ćwiczyć swoje umiejętności w dniach 17- 22 października w szkołach współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy.

Warsztaty kierowane są głównie dla osób w wieku 45+.

Zgłoszeń można dokonywać do 14 października osobiście u doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy, telefonicznie pod nr: 32 475 30 12 wew. 32 lub 30, lub e-mailem: sekretariat@pupjastrzebie.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.