Piękna słoneczna pogoda dopisała młodzieży uczestniczącej w Integracyjnym Plenerze Malarskim. Plener pt. ‚Dobre grafitti’ odbył się dzisiaj w Parku Zdrojowym.

W plenerze uczestniczyły dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych z naszego miasta oraz miast ościennych.

Dzieci wykonały graffiti metodami natryskowymi wg własnych projektów. Udowodniły tym samym, że ta forma sztuki może być realizowana z pożytkiem dla naszego otoczenia.

Druga część pleneru odbędzie się 6 października o godz. 11.00 w ‚Masnówce’. Tam też zostaną wręczone nagrody dla uczestników.

Organizatorem Integracyjnego Pleneru Malarskiego było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców ‚Tęcza’ w Jastrzębiu-Zdroju. Fundusze na realizację pleneru stowarzyszenie otrzymało w ramach dotacji z Urzędu Miasta.