Przedsiębiorcy zarejestrowani w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy mają nieaktualne wpisy w ewidencji, proszeni są o aktualizację wpisu.

W tym celu należy zgłosić się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, sala obsługi interesantów, stanowisko nr 1

w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 730 do 1500
 czwartek w godz. od 730 do 1700
 piątek w godz. od 730 do 14 00.
Telefon: 32 47 85 102.

Wpis nieaktualny to taki, który nie zawiera numeru NIP, PESEL, REGON, przedmiot działalności ma formę opisową lub jest określony według PKD 2004 bądź też zawiera inne nieaktualne dane.

Przedsiębiorcy, którzy zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej a nie dopełnili obowiązku wyrejestrowania, proszeni są o złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Gminy do końca bieżącego roku mają obowiązek przekazania wpisów z gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki.

Na stronie www.jastrzebie.pl w zakładce Ewidencja Działalności Gospodarczej można sprawdzić aktualny stan wpisu.