Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju zainaugurował dziesiąty, jubileuszowy rok akademicki 2011/2012. Uroczystość odbyła się w Domu Zdrojowym. Wykład inauguracyjny pt. ‚Mediatyzacja polityki’ wygłosił dr Bernard Grzonka. W czasie uroczystości przyznany został certyfikat samoakredytacji dla uniwersytetu przez przedstawiciela Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redakcji portalu www.utw.pl.

Zaproszeni goście w tym m.in. doradca prezydenta miasta Franciszek Piksa oraz poseł Krzysztof Gadowski gratulowali prężnej działalności placówki przez ostatnie 10 lat, a także życzyli dalszych sukcesów, wielu studentów i wielu ciekawych wykładów.
UTW w Jastrzębiu-Zdroju działa prężnie pod opieką merytoryczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 Skupia 380 słuchaczy, którzy czynnie uczestniczą w zajęciach oferowanych przez UTW. Oferta dydaktyczna placówki obejmuje m. in. wykłady, sekcje tematyczne, lektoraty językowe, zajęcia komputerowe, ćwiczenia gimnastyczne, wyjazdy naukowe i kulturalne oraz imprezy okolicznościowe. Uniwersytet efektywnie współdziała z Filią nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Universitas Litterarum ‚Masnówka’ w Jastrzębiu-Zdroju.