Uczniowie wykazujący się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi nagrodzeni zostali stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych znalazło się 11 uczniów jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendia wręczyli Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, podczas uroczystości, która odbyła się 7 października w żorskim Kinie na Starówce.

Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy nieustannego zapału do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników w nauce – podkreśla Andrzej Pawłowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.