12 października Hiszpania obchodzi Święto Narodowe. Z tej okazji uczniowie Zespołu Szkół Handlowych wzięli udział w wielu konkursach.

W szkole rozegrano konkursy: ‚Piosenki w języku hiszpańskim’, ‚Wiedzy o Hiszpanii’, ‚Na najciekawszą pracę plastyczną związaną z kulturą Hiszpanii lub Ameryki Południowej’ oraz ‚Na najlepszą prezentację multimedialną na temat wybranego kraju Ameryki Południowej’.

W konkursie ‚Wiedzy o Hiszpanii’ wzięły udział dwie trzyosobowe drużyny z klas drugich Technikum. Konkurs ten składał się z testu pisemnego (w formie 15 pytań na czas) oraz ustnych odpowiedzi na wylosowane pytania. Młodzież wykazała się dużą znajomością tematu. Wszystkie konkursowe prezentacje uczniowie mieli możliwość oglądać 12 października w trakcie przerw, a prace plastyczne są wyeksponowane w holu szkoły. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Całość przebiegała w miłej, pogodnej i wesołej atmosferze.

W ramach Święta Hiszpanii, w piątek 14 października – dla chętnych uczniów został wyświetlony film Pedro Almodovara, jednego z najbardziej znanych hiszpańskich reżyserów.

 

 

inf. nad. ZSH