‚Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego’ to temat XVIII konferencji naukowo-technicznej, organizowanej przez rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Odbędzie się ona we wtorek, 25 października w jastrzębskim Urzędzie Miasta.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00.