‚Jastrzębie-Zdrój. Historia pisana węglem’ oraz ‚Jastrzębie-Zdrój. 50 lat minęło’ to dwa niezwykłe albumy, które (pod roboczymi tytułami) są opracowywane w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wyjątkowość tych publikacji polega na tym, iż teksty ilustrują stare dokumenty przechowywane dotąd gdzieś na dnie wielu szuflad i fotografie z rodzinnych albumów jastrzębian wcześniej nigdzie niepublikowane.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza i zachęca wszystkich mieszkańców miasta do współredakcji wydawnictw. Na materiały (zdjęcia, dokumenty, wycinki z prasy itp.) do albumu ‚Jastrzębie-Zdrój. Historia pisana węglem’ czeka do końca marca 2012 roku, natomiast do albumu ‚Jastrzębie-Zdrój. 50 lat minęło’ do końca grudnia 2012 roku.

Do albumu ‚Jastrzębie-Zdrój. Historia pisana węglem’ zbierane są materiały dotyczące narodzin górnictwa i wszystkiego co z tym związane w Jastrzębiu-Zdroju, a więc budowy kopalń, ich rozwoju, likwidacji oraz ważnych wydarzeń, które miały miejsce. Niezwykłą wartość będą miały również zdjęcia ukazujące trud górniczego zawodu, tradycję górniczą, obrzędy oraz życie codzienne rodzin górniczych. Album ten planuje się wydać w połowie roku 2012.

Do albumu ‚Jastrzębie-Zdrój. 50 lat minęło’ zbierane są materiały dotyczące powstania miasta (budowa osiedli, obiektów użyteczności publicznej itp.), życia codziennego nowych mieszkańców nowego miasta (trudności, z jakimi się zmagali, ale także radości, formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania i hobby); nie można pominąć również ważnych wydarzeń, które miały miejsce. Album ten planuje się wydać wiosną 2013 roku z okazji 50. rocznicy nadania miastu praw miejskich.

Materiały należy dostarczać do:
Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 302 budynek A w godzinach pracy Urzędu).
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału: Aneta Czarnocka-Kanik oraz Piotr Kędzierski, tel. 32 47 85 384, 32 47 85 181, e-mail: promocja@um.jastrzebie.pl.

UWAGA! Wszystkie materiały zostają zwracane ich prawowitym właścicielom!
Nazwisko każdej osoby, której choć jedno udostępnione zdjęcie zostanie opublikowane w którymkolwiek wydawnictwie zostanie wpisane na listę darczyńców. Osoby udostępniające materiały zostaną także obdarowane wydawnictwami w pierwszej kolejności.