Dyrekcja placówki, władze miasta, zaproszeni goście, a co najważniejsze dzieci i młodzież z Domu Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju to główni bohaterowie uroczystości z okazji 20-lecia DNiR. Impreza jubileuszowa odbyła się w miniony czwartek 20 października w kinie ‚Centrum’.

Przy wejściu do siedziby MOK-u reprezentanci Domu Nauki i Rehabilitacji witali gości słodyczami, a orkiestra górnicza muzyką umilała czas pozostały do rozpoczęcia gali.

Wszystkich zebranych gości powitała dyrektor ośrodka, Beata Klimala. Pani dyrektor powołała się na słowa Jana Pawła II, który podczas przemówienia w 1979 roku w ONZ w Nowym Jorku mówił o dzieciach i młodzieży jako przyszłości narodów.

Po przemówieniu pani dyrektor placówki wszyscy zebrani w sali kina mogli zobaczyć kilkunastominutowy film o historii i działaniach Domu Nauki i Rehabilitacji.

Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych powstał w 1991 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dostrzeganej przez ówczesne władze miasta potrzeby istnienia tego typu placówki. W Akcie Założycielskim z 15 września 1991 roku określona została podstawa prawna oraz zakres działalności. Obejmował on organizację szkoły, przedszkola i prowadzenie rehabilitacji. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1991 roku określa siedzibę przy ulicy Szkolnej 1 w budynku po likwidowanym Żłobku. Od początku istnienia DNIR starał się zapewnić dzieciom nie tylko naukę i rehabilitację, ale i wypoczynek. W czasie ferii i wakacji zaczęto organizować turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe dla dzieci wraz z rodzicami. Programy turnusów oprócz zajęć rehabilitacyjnych nastawione są na poznanie okolicy, jej zabytków, ciekawych miejsc i ludzi.