Ostatnim działaniem zakończonego projektu realizowanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój było wydanie publikacji, w której znalazły się między innymi dobre praktyki projektów transgranicznych, podstawowe informacje o źródłach finansowania takich przedsięwzięć oraz analiza dotyczącą barier i szans rozwoju partnerskiej współpracy wypracowana podczas spotkań branżowych.

Publikacja wydana została w polsko-czeskiej wersji językowej w nakładzie tysiąca egzemplarzy i jest aktualnie bezpłatnie dystrybuowana wśród uczestników projektu oraz na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Przypomnijmy, projekt polsko-czeskie spotkania branżowe realizowany był od stycznia br. w partnerstwie z czeskimi miastami Karwina i Hawierzów oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza z Cieszyna, które jest polską stroną Euroregionu Śląsk Cieszyński. Celem projektu było stworzenie płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy dla organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych miast, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego miast uczestniczących w projekcie w trzech obszarach tematycznych.

Pierwsze spotkanie branżowe, inaugurujące przedsięwzięcie, odbyło się 20 maja br. w Jastrzębiu-Zdroju i dotyczyło obszaru kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji. Kolejne spotkanie z zakresu gospodarki i przedsiębiorczości odbyło się 30 maja br. w Karwinie, a następne dotyczące bezpieczeństwa publicznego zorganizowane zostało 6 czerwca br. w Hawierzowie. Na każdym spotkaniu uczestników zapoznano z dobrymi praktykami partnerskich projektów transgranicznych oraz wskazano źródła finansowania takich działań. Spotkania tematyczne były jednak przede wszystkim okazją do dyskusji na temat współpracy miast partnerskich w poszczególnych obszarach.

Podsumowaniem trzech spotkań tematycznych były polsko-czeskie warsztaty oraz konferencja, które odbyły się 25 i 26 sierpnia br. w Wiśle. Wzięli w nich udział przedstawiciele polskich i czeskich instytucji, które aktywnie uczestniczyły w organizowanych w maju i czerwcu działaniach projektowych. Jednym z ważniejszych punktów programu warsztatów była dyskusja, podczas której podsumowano i uporządkowano wcześniejsze prace oraz podjęto próbę określenia kierunków wspólnych działań na przyszłość. Uczestnicy warsztatów wzięli także udział w panelach szkoleniowo-konsultacyjnych dotyczących przygotowania i realizacji projektu transgranicznego.

Projekt ‚Polsko-czeskie spotkania branżowe’ dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.