W tym roku przypada 20. rocznica utworzenia Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Uroczystość z tej okazji odbyła się 21 października.

Podczas spotkania w Urzędzie Miasta strażnikom wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie oraz wyróżnienia.

Straż Miejska o wysokiej kulturze, fachowości i profesjonalizmie jest potrzebna. Chciałbym wszystkim podziękować za współpracę, pomoc i poniesiony trud – podkreślił Marek Wróbel, komendant Straży Miejskiej.

W imieniu władz miasta najlepsze życzenia strażnikom przekazał Franciszek Piksa, doradca prezydenta miasta.

Po części oficjalnej w hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 rozegrany został mecz siatkówki pomiędzy drużynami Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Ci drudzy nie okazali się wyrozumiali dla jubilatów i pokonali ich 3:1.

Przypomnijmy. Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta 18 kwietnia 1991 roku. Początki działalności nie były łatwe. Strażnicy dysponowali m.in. jednym samochodem marki Tarpan, po roku zakupiono Fiata 126p. Działania ówczesnej Rady Miasta powodowały systematyczne uzupełnianie niezbędnego sprzętu służącego prawidłowemu realizowaniu zadań. 1999 rok przyniósł istotną zmianę – straż uchwałą przegłosowaną przez radnych została przekształcona z jednostki organizacyjnej w jeden z wydziałów Urzędu Miasta. Został on wówczas powiększony o zespół pracowników Miejskiego Ośrodka Dyżurnego, przekształconego później w Ośrodek Dyżurny SM. W 2000 roku podpisano porozumienie o współdziałaniu Straży Miejskiej z policją, w 2006 roku ze Strażą Graniczną. Był to bez wątpienia ważny krok integrujący SM z innymi formacjami mundurowymi i wpływający na jakość podejmowanych działań. Porządek, spokój publiczny czy różnego rodzaju działania profilaktyczne to najistotniejsze elementy działalności Straży Miejskiej. Współpracując z wieloma instytucjami działającymi w naszym mieście, na przestrzeni lat stworzono i wprowadzono w życie wiele programów profilaktycznych. Dwa lata temu dla lepszej organizacji i profesjonalizacji pracy, w strukturach Straży Miejskiej powstały cztery referaty. W ramach Referatu Prewencji stworzono trzy sekcje specjalizujące się w dziedzinach wpisujących się w ochronę ładu i porządku w mieście. Są to sekcje: dzielnicowych, patrolowo-interwencyjna oraz sekcja profilaktyki, której działania są w dużym stopniu skierowane do młodych ludzi. SM bierze udział w wielu akcjach mających zasięg nie tylko lokalny. Przykładem może być aktywne uczestnictwo w Światowym Tygodniu Zwierząt, Ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Internetu czy w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sekcja profilaktyki realizuje także autorskie programy profilaktyczne. Program ‚Bezpieczne i przyjazne osiedle’ czy ‚SMokuś w służbie dzieciom’ to programy stworzone także z myślą o najmłodszych. Sekcja profilaktyki prowadzi także akcje informacyjne, tworząc ulotki czy broszury informacyjne na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Ważną funkcją, którą od 2004 roku pełni ośrodek dyżurny (będący jednocześnie Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego) jest obsługa monitoringu wizyjnego miasta. Dziewięć kamer umieszczonych w miejscach publicznych pomaga skutecznie reagować w razie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców.