Do 30 października 2011 roku kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na 2012 rok, na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu.

O dotację może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój ma siedzibę i prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn.

Szczegółowe warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój określa Uchwała Nr IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 22 czerwca 2011 r.

Wnioski należy składać:
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
Parter, budynek A, pok. 020.
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój