W poniedziałek, 24 października odbyła się 1. uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której ks. prałat Bernard Czernecki otrzymał tytuł ‚Zasłużonego dla jastrzębskiej młodzieży’.

Przewodniczący MRM uzasadnił przyznanie tytułu przytaczając dorobek księdza prałata, zasłużonego dla jastrzębskiej ‚Solidarności’ i robotników kopalń naszego regionu.

Po uroczystym wręczeniu tytułu, głos zabrał ks. Czernecki, który podziękował za uhonorowanie i opowiadał o swojej misji duszpasterskiej. Następnie głos zabrał poseł Krzysztof Gadowski, który podkreślił niezwykłą skromność i wybitne cechy osobowościowe laureata, zaś radny Andrzej Kinasiewicz zwrócił uwagę na zasadność strajków robotniczych i historyczną rolę jaką odegrały porozumienia jastrzębskie.