Już po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół Handlowych podjęli się prowadzenia w dniach 17-20 października kursu z podstaw obsługi komputera i podstawowych programów użytkowych. Kurs rokrocznie przeprowadzany jest w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery dla osób kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Uczniom ZSH przyświeca idea niesienia edukacyjnej pomocy osobom pozostającym bez pracy. Młodzież, pod okiem nauczyciela prowadzącego kurs, tłumaczyła kierowanym osobom zagadnienia związane z podstawami obsługi zarówno komputera, jak i podstawowych narzędzi, przydatnych w poszukiwaniu pracy np. obsługa Internetu, zakładanie kont pocztowych na cele kontaktowe z potencjalnymi pracodawcami, jak i obsługa edytora tekstu, niezbędnego chociażby przy pisaniu aplikacji.

Uczniowie klas III TH, IV TH oraz III TO bardzo zaangażowali się w prowadzony kurs, co zaowocowało nie tylko niebywale miłą i serdeczną atmosferą zajęć, ale przede wszystkim widocznym dla wszystkich uczestników przyrostem wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera i jego aplikacji.