‚Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim Województwa Śląskiego’ to temat XVIII konferencji naukowo-technicznej, jaką zorganizował rybnicki oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Odbyła się ona 25 października w jastrzębskim Urzędzie Miasta. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa.

 Na konferencji zostały przedstawione referaty opracowane przez naukowców oraz praktyków dotyczące m.in. niekorzystnych skutków eksploatacji górniczej, rewitalizacji zdegradowanych terenów czy profilaktyki przeciwpowodziowej na terenach depresyjnych.